English to Tagalog
Search Query: washed

Probably related with:
English Tagalog
washed
naghugas; hinugasan; naghugas ng; nagsipaglaba; na hinugasan; nagsipaglaba ng; hinugasan ang; mahugasan ang; naglaba ng; naglaba; naghuhugas; naligo; labhan; labhan ay; mainam;

May be synonymous with:
English English
washed; water-washed
clean by virtue of having been washed in water

May related with:
English Tagalog
wash
hugasan; hugas; laba;
wash
maglalaba; maglalaba ng; maghugas; hugasan; huhugasan; labhan; hugasan mo; mangaghugas; maligo; maghuhugas; hugasan ang; hilamusan mo; labhan ang; labhan mo; nangaghuhugas; huhugasan mo; naghugas; laba; hugas; nangaghuhugas ng; ay maligo; hugasan mo ang; maghugas ka;

Advertisement

Bookmark This Site