English to Tagalog
Search Query: washings

Probably related with:
English Tagalog
washings
paglilinis;

May related with:
English Tagalog
wash
hugasan; hugas; laba;
wash
maglalaba; maglalaba ng; maghugas; hugasan; huhugasan; labhan; hugasan mo; mangaghugas; maligo; maghuhugas; hugasan ang; hilamusan mo; labhan ang; labhan mo; nangaghuhugas; huhugasan mo; naghugas; laba; hugas; nangaghuhugas ng; ay maligo; hugasan mo ang; maghugas ka;

Advertisement

Bookmark This Site