English to Tagalog
Search Query: wasteness

Probably related with:
English Tagalog
wasteness
kawakasan;

May related with:
English Tagalog
wast
ay nagugumon; diyan; ay; nang nakaraan; nandoon;

Advertisement

Bookmark This Site