English to Tagalog
Search Query: watchings

Probably related with:
English Tagalog
watchings
mga pagpupuyat;

May related with:
English Tagalog
watch
relo; orasan; relos;
watch
mangagpuyat; pagpupuyat; relos; panoorin; relo; bantayan; magsipagbantay; bantay; pagbabantay; bantayang; nangagpupuyat; mangagpuyat kayo; magpupuyat; orasan; magsipagingat; panahon;

Advertisement

Bookmark This Site