English to Tagalog
Search Query: damnation

Best translation match:
English Tagalog
damnation
hamak;

Probably related with:
English Tagalog
damnation
hamak; kahatulan; nagkakaroon ng kahatulan; paghatol; isang kasalanang; ng kahatulan;

May be synonymous with:
English English
damnation; eternal damnation
the state of being condemned to eternal punishment in Hell

Advertisement

Bookmark This Site