English to Tagalog
Search Query: departing

Best translation match:
English Tagalog
departing
paalis;

Probably related with:
English Tagalog
departing
pagalis; paalis; sa pagalis; umalis;

May related with:
English Tagalog
depart
alis; umalis;
depart
mangapapaalis; magsihiwalay; humiwalay; yumaon; umalis; humayo; alis; lumayas; magsiyaon; magsihiwalay kayo; magsilayo kayo; humiwalay kayo; na magpaalam; magpaalam; yayaon; nagsiyaon; kayong magsihiwalay; maaalis; yumaon kayo; magsilabas kayo; kayo ng pagtakas; magsiyaon kayong; pumihit; yumaon ka; babalik; ay pasa; ikaw ay yumaon;

Advertisement

Bookmark This Site