English to Tagalog
Search Query: dues

Best translation match:
English Tagalog
dues
butaw;

Probably related with:
English Tagalog
dues
butaw;

May related with:
English Tagalog
due
kaukulang; ng kaukulang; ukol na; ukol; nararapat; ng dahil; dahil; di; kaniyang;

Advertisement

Bookmark This Site