English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: ended

Best translation match:
English Tagalog
ended
tila; rematado;

Probably related with:
English Tagalog
ended
rematado; nangatapos; natapos; nayari ng; nayari; matapos; lipas; tila; tinapos; lipas na; matupad;

May be synonymous with:
English English
ended; all over; complete; concluded; over; terminated
having come or been brought to a conclusion

May related with:
English Tagalog
end
katapusan; dulo; wakas;
end
wakas; katapusan; kawakasan; dulo; na kawakasan; ng wakas; na wakas; kahihatnan; kinauuwian; kahihinatnan; huling wakas; katuparan; ikatutupad; layuning; magwawakas; kahulihulihang; kaganapan; katapusan nga; ng sulok; ninanasa; tagilirang; isang dulo; pagkatapos; kabila; hangganan; huli; sulok; hanggang sa wakas; palibhasa; panahon;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .