English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: entered

Best translation match:
English Tagalog
entered
pumasok; pinasok;

Probably related with:
English Tagalog
entered
pumasok; nagsipasok; pumasok na; lumulan; papasukan; ay lumulan; pinasok; ay pumasok; nagsisumpa; dumating;

May related with:
English Tagalog
enter
pasok;
enter
magsipasok; papasok; pasukin; pumasok; magkakabisa; tatalab; pasok; sumapit; humarap; pumaroon na; paroroon; pumaroon;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .