English to Tagalog
Search Query: hopeful

Best translation match:
English Tagalog
hopeful
maasahin;
hopeful
[jópful] Maaasahan

Probably related with:
English Tagalog
hopeful
maasahin;

May be synonymous with:
English English
hopeful; aspirant; aspirer; wannabe; wannabee
an ambitious and aspiring young person
hopeful; bright; promising
full or promise

May related with:
English Tagalog
hope
pag-asa; esperansa; tiwala; asa; umasa;
hope
pagasa; ang pagasa; na pagasa; pag-asa; pagasang; esperansa; ng pagasa; umaasa; umasa; na pagasang; nagsisiasa; kanlungan; sana; ang pagasa na; aasa; umasa ka; tiwala; ninanais; maghihintay; inaasahan; kabuluhan; asa; pangako;

Advertisement

Bookmark This Site