English to Tagalog
Search Query: how

Best translation match:
English Tagalog
how
magkano; paano; papano;
how
[jaw] Paano; pagka...; kay...

Probably related with:
English Tagalog
how
paanong; paano; kung paanong; gaano; kung paano; kung gaano; magkano; hanggang; gaanong; papano; na kung paanong; paanong ang; kung gaanong; makailang; papaano; kung hanggang; kung ano; bakit; kung paano ang; kung papaano; kung papano; nagsitingin; marunong; napaka; ano; gaano ngang; kung; gaano ang; kung gaano ang; kung papaanong; kung paanong ang; paano nga; dalas; mo kung gaano; at paanong; kung bakit; kung anong; anong; at paano; kung ano ang; pagka; na dinakila; ilan ang; ilang; kay; ano ang; ilan ang mga; kung anong lagay; ang paggamit; bakit nga; ang; pa; na;

May related with:
English Tagalog
how
magkano; paano; papano;
how
paanong; paano; kung paanong; gaano; kung paano; kung gaano; magkano; hanggang; gaanong; papano; na kung paanong; paanong ang; kung gaanong; makailang; papaano; kung hanggang; kung ano; bakit; kung paano ang; kung papaano; kung papano; nagsitingin; marunong; napaka; ano; gaano ngang; kung; gaano ang; kung gaano ang; kung papaanong; kung paanong ang; paano nga; dalas; mo kung gaano; at paanong; kung bakit; kung anong; anong; at paano; kung ano ang; pagka; na dinakila; ilan ang; ilang; kay; ano ang; ilan ang mga; kung anong lagay; ang paggamit; bakit nga; ang; pa; na;

Advertisement

Bookmark This Site