English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: it's

May related with:
English Tagalog
it
ito; iyan;
it
ito; niyaon; nito; yao; doon; yaon; nangyari; mangyayari; roon; ito ng; niyao; noon; niyan; mangyayari na; ibigkis; sa ito; dito; itong; iyan; baga; iyon; ito sa; na ito; nito ay; siya; mga ito; niyaon na; ito na; ay ito; kaniya; iya; ng ito; na yao; nga; baga ito; nito yaon; diyan; nanganiniwala; yaon ng; na doon; naibalita; niya ito; na iyan; puro; tila; yan; inaakala; ang siya; maari na; niya; ng pagtupad; niyaon sa; nga ito; binasa; na iyon; lang; kahiyahiya; sumakop; yaon nga; mo; yaon ay; ba; sintomas; mga yaon; noo; pagsusulat; pagtupad; maari; ipadadala; mo yaon; dagatdagatan; roon ang; mabuti; ito ay; talagang; matuyo; nga ng; siyang; niya yaon; madaling; ipakilala; mga iyan; pagtubos; na yaon; ilabas; sa; ng dagatdagatan; gaanong; ng mga iyan; tinatanggap; sabihing; mas; sulit; mga sintomas; pa; mo ng; ng mga sintomas; alinsunod; tama; siya diyan; kaniya na; rito; humahamak; pangalatin yaon; siyang mangyari; karumihan na; ng pagtubos; katapangan; ngayo; doo; hindi; may; din; siya na; asdod; handog; malapit; makita; butil; kahalayan; sinira; kung; siya diyan na; loob niyaon; dambana; sa kaniya; ninyo ng; kapistahan; mga butil; magkakaroon; na kung; siya ngang; umaga; ay; ang mga butil; karumihan; ng ahas; magkakaroon ng; ahas; tunay; isang; at laging; bago; na; man; ang gumawa; maaaring; lamang; kung ang; walang; ninyo; malaki; gayon; sa huli; ninyong; apoy; gumawa; bayang ito; nasa; ibig; naman; na lubos; ng apoy; sa mga; puno; ang bayang ito; ang panahon; panahon; baka; at; tungkol; kaniyang; tungkol sa; kaniyang tabak;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .