English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: are

Best translation match:
English Tagalog
are
ay;

Probably related with:
English Tagalog
are
ay; ay mga; mga; nangasa; ay pawang; ay nangasa; nasa; ang; baga; ay sa; ay ang; iilan; pawang; ay nasa; itinataan; sali; nangandoon; na mga; ay nanga; ang mga; ay ito; marahan ay; mga na; sang-ayon; ng mga; ba; nagiging; ay ganun; naganap; ba ang; kumikita; may; mayroon; ay nagiging; kumikita ng; nandoon; mga kasangbahay; ay nalagay; ay likas; ang sa; ng bagay ay; malagkit; nagsisigawa; ito ay; ay siyang; nagsisigawa ng; bagay ay; bakit; lang; na may; ngayon; ito; ay gayon; lalong; taga; tunay; na; siyang; mainam; gaya; walang; sila; nga; gayon; kaya;
are
nagpanukala; maayos; nangasira ang; ay may; siguro; pinagpala; tunay na; lahat; ang lahat; ng; sa;

May be synonymous with:
English English
are; ar
a unit of surface area equal to 100 square meters

May related with:
English Tagalog
ar
ang ar;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .