English to Tagalog
Search Query: miracle

Best translation match:
English Tagalog
miracle
himala; milagro;
miracle
n[míracl] Himalâ; gawang Dyos

Probably related with:
English Tagalog
miracle
himala; milagro; ng tandang; tandang; kababalaghan; tanda; ng tanda;

Advertisement

Bookmark This Site