English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: outing

Best translation match:
English Tagalog
outing
iskursiyon;

Probably related with:
English Tagalog
outing
iskursiyon;

May be synonymous with:
English English
outing; excursion; expedition; jaunt; junket; pleasure trip; sashay
a journey taken for pleasure
outing; field day; picnic
a day devoted to an outdoor social gathering

May related with:
English Tagalog
out
mula; lumabas; na mula; nagsilabas; lumabas na; ng mula; lumalabas; magsilabas; labas; na inilabas; malingid; inilabas; lumabas mula; nangagsilabas; nagsilabas na; lumalabas na; sa labas; ay mula; nangagmula; na malingid; labasan; lalabas; ilalabas; galing; ilabas; dinadaluyan; ay labasan; makalabas; itataboy; masayod; palabas; na kinuha; buhat; naglalabas; na galing; na buhat; nagsisialis; lumabas ang; ay naglalabas; aalis; humiyaw mula; palayo; sa; umalis; madalian; pagsulong; na madalian; nanggaling; nagbubuhat; kinuha; pagsulong ng; sa pagbabanlaw; na nagbubuhat; inalis; iligtas; namamatay; hinggil; kahambugan; kaputol; agad; pamamagitan; at inilabas; mo; makapal; mula sa; ang; alisin mo; ikinubli; at mula; beses; ganang; nahulog sa; yaon; sa kagalakan; sa pamamagitan; niyaon; niya; ng; wala; tao; ang mga tao; mga tao; sa gitna;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .