English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: rain

Best translation match:
English Tagalog
rain
ulan;
rain
[reín] Ulan
rain
[reín] Umulan

Probably related with:
English Tagalog
rain
ulan; ng ulan; ulan ng; na ulan; uulan; graniso; pauulanan; ang ulan; magpapaulan; ulan niyaon; pauulanan ng; magdala; magdala ng;

May be synonymous with:
English English
rain; rainfall
water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere
rain; rainwater
drops of fresh water that fall as precipitation from clouds
rain; pelting
anything happening rapidly or in quick successive
rain; rain down
precipitate as rain

May related with:
English Tagalog
rain
ulan;
rain
ulan; ng ulan; ulan ng; na ulan; uulan; graniso; pauulanan; ang ulan; magpapaulan; ulan niyaon; pauulanan ng; magdala; magdala ng;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .