English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: should

Best translation match:
English Tagalog
should
dapat;

Probably related with:
English Tagalog
should
dapat; marapat; huwag; ay dapat; ay; huwag ng; ay huwag; baga dapat; sana; ay marapat; nararapat; ay kailangang; muna; ba; ititigil; na dapat; baga; bang; maalaman; ring; sasagot ba; kukuha; ay lalaking; patayin; kung; ang; pa; na; ng; kung magkagayo; ng mga;

May related with:
English Tagalog
should
dapat;
should
dapat; marapat; huwag; ay dapat; ay; huwag ng; ay huwag; baga dapat; sana; ay marapat; nararapat; ay kailangang; muna; ba; ititigil; na dapat; baga; bang; maalaman; ring; sasagot ba; kukuha; ay lalaking; patayin; kung; ang; pa; na; ng; kung magkagayo; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .