English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: that

Best translation match:
English Tagalog
that
iyan; iyon; yaon;
that
[dzat] Yaon; iyan

Probably related with:
English Tagalog
that
na; upang; yaon; na yaon; yaong; ang; na ang; na na; na anopa; iyan; upang ang; sa na; yaon na; na sa; iyon; yaon ang; na yaon na; niyaong; anopa; makatuwid; yaon ay; na mga; upang sa; yun; ng; na iyon; na yaon ay; sa ang; na iyan; yaon ng; na yaon ang; na ang mga; yao; niyaong sa; iyan upang; na yao; yon; sa; noon na; nang; ang siyang; sa makatuwid; ang mga; yan; noon; ay; nagsisipaglingkod na; yaong mga; doon; na ito na; nagmula; mga iyan; niyan; siyang; ay upang; pamahiin; na nagdaraan; ay ang; upang kung; taong; paraang; senaryo na; at; nito; na nangakakita; sapagka; na nang; naghahandog; kung; nakikinig; nangasa; ikaila; mali ang; na pumapatay; na nangakakita ng; nun; yamang; nasabing; at iyan; na siyang; ang tabang; na pinatotohanan; pumapayag; na nakakita; ang nakuha; na pumapatay sa; siya na; ng taong; pakiramdam; ito; ang gayong; ng tinatangkilik; ang pagiging; doon sa; ay ng; nagliliyab; ngang ang; mo ang; noo; na tumatahan; tinatangkilik ng; nang ang; na bagay na; dulot; batong; ng mga; mang; lalong; sa kadahilanang; ganyang; silang; dito; si; tumatanggap ng; nitong; marunong; panahong; ang kailangan; nagsitahan ng; sinomang; lalaking; iniutos; ng namamatay; na siya; ang pagsulat; sumisira sa; bagay na; nawa ang; sa pagbabantay; ngang; diyan; ay siyang; pagka; sa gayong; dahil; dapat; sa makatuwid ay; baka ang; sa mga; kahit ang; pagka ang; nang gawin; at ang; ito ang; nasa; nakikilala ng; nang nakaraang; nga ng; ng utang; bayang; noong; kaya; ay siya; mga bagay na; ang mga ito; nang gawin ng; ninyong; makapangyarihang; dahil sa; baka; niyang; ito mamaya; pagitan ng; siya; niyaon; niyaon ay; hindi; bagay na ito; tungkol sa; lahat ng;
that
iyan na; inaalihan; umiibig; sa gumawa; sa mga yaong; na ingatan; nangaroon; ipinasiya; nalalaman na; yung; na maalam; na makalalabas; umiibig sa; sa nagbibigay; pagtatayo; gana ng; nanghuhula; ay nangaroon; ang gumagawa; sa doon; ng humahawak; totoo ang; gana; nagsisampalataya; tinatangkilik; nagtatamo; gumawa; saka; nagmamapuri sa; palagay na ang; nawa; palagay; dinatnan; gayong; paanong; ingatan; nagbibigay; tanong ng; pagitan; nalalaman; totoo; tumanggap; paraan; totoo ang mga; malawak; sa nanganganak; tanong; ibig; mga nagmamapuri sa; sapagkat; pagsapit ng; na tumatahan sa; mga taong; may; kadahilanan ng; paano; sa kadahilanan ng; kung kaya; ay mayroon; pagkatapos; lamang; sa lahat;

May related with:
English Tagalog
that
iyan; iyon; yaon;
that
na; upang; yaon; na yaon; yaong; ang; na ang; na na; na anopa; iyan; upang ang; sa na; yaon na; na sa; iyon; yaon ang; na yaon na; niyaong; anopa; makatuwid; yaon ay; na mga; upang sa; yun; ng; na iyon; na yaon ay; sa ang; na iyan; yaon ng; na yaon ang; na ang mga; yao; niyaong sa; iyan upang; na yao; yon; sa; noon na; nang; ang siyang; sa makatuwid; ang mga; yan; noon; ay; nagsisipaglingkod na; yaong mga; doon; na ito na; nagmula; mga iyan; niyan; siyang; ay upang; pamahiin; na nagdaraan; ay ang; upang kung; taong; paraang; senaryo na; at; nito; na nangakakita; sapagka; na nang; naghahandog; kung; nakikinig; nangasa; ikaila; mali ang; na pumapatay; na nangakakita ng; nun; yamang; nasabing; at iyan; na siyang; ang tabang; na pinatotohanan; pumapayag; na nakakita; ang nakuha; na pumapatay sa; siya na; ng taong; pakiramdam; ito; ang gayong; ng tinatangkilik; ang pagiging; doon sa; ay ng; nagliliyab; ngang ang; mo ang; noo; na tumatahan; tinatangkilik ng; nang ang; na bagay na; dulot; batong; ng mga; mang; lalong; sa kadahilanang; ganyang; silang; dito; si; tumatanggap ng; nitong; marunong; panahong; ang kailangan; nagsitahan ng; sinomang; lalaking; iniutos; ng namamatay; na siya; ang pagsulat; sumisira sa; bagay na; nawa ang; sa pagbabantay; ngang; diyan; ay siyang; pagka; sa gayong; dahil; dapat; sa makatuwid ay; baka ang; sa mga; kahit ang; pagka ang; nang gawin; at ang; ito ang; nasa; nakikilala ng; nang nakaraang; nga ng; ng utang; bayang; noong; kaya; ay siya; mga bagay na; ang mga ito; nang gawin ng; ninyong; makapangyarihang; dahil sa; baka; niyang; ito mamaya; pagitan ng; siya; niyaon; niyaon ay; hindi; bagay na ito; tungkol sa; lahat ng;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .