English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: this

Best translation match:
English Tagalog
this
ito; eto;
this
[dzis] Ito; irí

Probably related with:
English Tagalog
this
ito; na ito; ng ito; itong; ito ng; ito na; ganitong; nito; ito ang; dito; nitong; ito ay; ngayong; na ito ang; mga ito; ang ganitong; na ito ng; isang ito; na ito ay; dito sa; ng ito ay; dito ay; ang; ng ganitong; kaninang; ganto; bagay na ito; dito ang; nito ang; ay dito; sa ganitong; ng mga ito; ito sa; ganito; ang isang ito; ito ang mga; artikulong ito; nito ay; iri; eto; ito nga; na itong; lahat ito; rito; ang ganito; ito nga ang; sa; ganito na; at ito; rito ng; sa ganito; ngayon; ganito ang; kasalukuyan; rito sa; dinadala ng; na; dinadala; ang bagay; yari; ang lupaing; ang mga; sa pagkakataon; na sa; isang; sa pagkakataon na; dahil dito; ang ibig; takdang; yao; pang; sumusunod na; nga; alay na; dahil; nawa; at ang; lahat; mo; kanilang; kaniyang;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .