English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: those

Best translation match:
English Tagalog
those
iyan;
those
[dzos] Yaong mga; ang mga yaon

Probably related with:
English Tagalog
those
yaong mga; yaong; mga yaon; mga; yaon; ang mga yaon; ay yaong; nagsilipat; ang mga; nangagiingat; yung mga; niyaong mga; ang nagsilipat; na yaon; ng mga yaon; iilang; sa mga yaon; maliliit; yaong lahat; iyan; iyon; inari; maliliit na; mga ito; ang maliliit; doon; ang; kabilang; mga nayon; itong; ng mga; sa mga; nila; at ang mga; kanilang;

May related with:
English Tagalog
those
iyan;
those
yaong mga; yaong; mga yaon; mga; yaon; ang mga yaon; ay yaong; nagsilipat; ang mga; nangagiingat; yung mga; niyaong mga; ang nagsilipat; na yaon; ng mga yaon; iilang; sa mga yaon; maliliit; yaong lahat; iyan; iyon; inari; maliliit na; mga ito; ang maliliit; doon; ang; kabilang; mga nayon; itong; ng mga; sa mga; nila; at ang mga; kanilang;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .