English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: timing

Best translation match:
English Tagalog
timing
tiyempo;

Probably related with:
English Tagalog
timing
pagkakasunod-sunod; tiyempo;

May related with:
English Tagalog
time
panahon; oras; orasan;
time
panahon; panahong; oras; kapanahunan; panahon ang; panahon na; na panahon; panahon ng; ng oras; oras na; mga panahong; panaho; ng panahon; oras ng; panahong una; kaluwatan; panahon ay; oras sa; panahong yao; beses; oras mo; una; kailan; panahong yaon; kapanahunan nang; panahon niyaon; pagkakataon; orasan; sandali; kainitan; tuwing; isang panahon; araw; di kapanahunan; pa; kaarawan; nang; tinatangkilik nang; muli; na yaon; na;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .