English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: told

Best translation match:
English Tagalog
told
nagsabi;

Probably related with:
English Tagalog
told
isinaysay; isinaysay sa; sinaysay; isinaysay ng; nagsaysay; sinaysay sa; nagsaysay sa; nasaysay; nagsipagsaysay; ay sinaysay; ipinagbigay-alam; nagsasaysay; ibinalita; nasaysay sa; saysayin ng; kanilang isinaysay ang; binalitaan; kanilang isinaysay; saysayin; sa sinabi; sinabi ang; sinabi; kanilang isinaysay sa; sinabi sa; saysayin sa; nagsabi; tinimbang; nagturo; pagbibigay; sinabi nang; sinabi ng; nagsipagsabi sa; sa; sinalita; nagsabi sa; nangagbigay alam; sasabihin sa; sa mga;

May related with:
English Tagalog
told
nagsabi;
told
isinaysay; isinaysay sa; sinaysay; isinaysay ng; nagsaysay; sinaysay sa; nagsaysay sa; nasaysay; nagsipagsaysay; ay sinaysay; ipinagbigay-alam; nagsasaysay; ibinalita; nasaysay sa; saysayin ng; kanilang isinaysay ang; binalitaan; kanilang isinaysay; saysayin; sa sinabi; sinabi ang; sinabi; kanilang isinaysay sa; sinabi sa; saysayin sa; nagsabi; tinimbang; nagturo; pagbibigay; sinabi nang; sinabi ng; nagsipagsabi sa; sa; sinalita; nagsabi sa; nangagbigay alam; sasabihin sa; sa mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .