English to Tagalog
Search Query: told

Best translation match:
English Tagalog
told
nagsabi;

Probably related with:
English Tagalog
told
isinaysay; isinaysay sa; sinaysay; isinaysay ng; nagsaysay; sinaysay sa; nagsaysay sa; nasaysay; nagsipagsaysay; ay sinaysay; ipinagbigay-alam; nagsasaysay; ibinalita; nasaysay sa; saysayin ng; kanilang isinaysay ang; binalitaan; kanilang isinaysay; saysayin; sa sinabi; sinabi ang; sinabi; kanilang isinaysay sa; sinabi sa; saysayin sa; nagsabi; tinimbang; nagturo; pagbibigay; sinabi nang; sinabi ng; nagsipagsabi sa; sa; sinalita; nagsabi sa; nangagbigay alam; sasabihin sa; sa mga;

May related with:
English Tagalog
told
nagsabi;
told
isinaysay; isinaysay sa; sinaysay; isinaysay ng; nagsaysay; sinaysay sa; nagsaysay sa; nasaysay; nagsipagsaysay; ay sinaysay; ipinagbigay-alam; nagsasaysay; ibinalita; nasaysay sa; saysayin ng; kanilang isinaysay ang; binalitaan; kanilang isinaysay; saysayin; sa sinabi; sinabi ang; sinabi; kanilang isinaysay sa; sinabi sa; saysayin sa; nagsabi; tinimbang; nagturo; pagbibigay; sinabi nang; sinabi ng; nagsipagsabi sa; sa; sinalita; nagsabi sa; nangagbigay alam; sasabihin sa; sa mga;

Advertisement

Bookmark This Site