English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: towards

Best translation match:
English Tagalog
towards
dapit; tungo;

Probably related with:
English Tagalog
towards
tungo; dapit; tungo sa; ang pinto; pinto;

May related with:
English Tagalog
toward
sa dako; sa dakong; sa; sa dako ng; dakong; dako; sa gawi; pagkaapostol sa; na tungo sa; ay sa gawi; tungo sa; ay sa; hanggang sa; sumasa; sa mga; dumating sa; ay dumating sa; kay; gayon din;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .