English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: wounded

Best translation match:
English Tagalog
wounded
sugatan; nasugatan;

Probably related with:
English Tagalog
wounded
nasugatan; nahirapan; sugatan; pinagsasaktan; nasugatan ay; sinugatan; mga sugatan; nasugatan ng mabigat; may sugat; nasugatan ng malubha; sugat; nasaktan; bagbag; sumaksak; sasaktan;

May be synonymous with:
English English
wounded; maimed
people who are wounded
wounded; hurt
suffering from physical injury especially that suffered in battle

May related with:
English Tagalog
wound
sugat;
wound
sugat; manghahampas; lamok; sugat ay; sumusugat; mga sugat; ang sumusugat; binalot; silo;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .