English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

Tagalog Words: NA

nangagsangguniangnangagsangusapannangagsapalarannangagsasabi
nangagsasabognangagsasalitanangagsasalitaannangagsasanggunian
nangagsidalonangagsigawannangagsihiponangagsikain
nangagsilabasnangagsilapitnangagsilayonangagsisama
nangagsisambanangagsisampalatayanangagsisinangagsisigaw
nangagsisiibignangagsisikapnangagsisilabasnangagsisilakad
nangagsisisigawnangagsisunodnangagsitakasnangagsitalaga
nangagsitindignangagsitinginnangagsiungolnangagsiyaman
nangagsugonangagsunognangagsusulidnangagsusumbungan
nangagsusunognangagsusunugnangagtaasnangagtaka
nangagtakipnangagtamonangagtanimnangagtanong
nangagtanyagnangagtatakanangagtatakipnangagtatamo
nangagtatangannangagtatanimnangagtatanyagnangagtatayo
nangagtayonangagtikomnangagtitiisnangagturo
nangagtuturonangagugulonangagugutomnangaguho
nangagulumihanannangagutomnangagutosnangahahanda
nangahahapisnangahahawanangahahayagnangahas
nangahasiknangahawanangahihiganangahintakutan
nangahiwalaynangahoynangahulinangahulog
nangahulugangnangaiibanangaiiwannangailangan
nangailigawnangaitakdangnangaiwannangakabalita
nangakabangonnangakagawanangakaharapnangakakaalam
nangakakaamoynangakakabayonangakakahawanangakakakain
nangakakakilalanangakakakitanangakakarinignangakakasumpong
nangakakaunawanangakakitanangakalabasnangakalalakad
nangakalatagnangakalayanangakalilimotnangakalulugod
nangakapagpapatisodnangakaraangnangakaramaynangakarinig
nangakaririnignangakasakbatnangakasamanangakasubsob
nangakasulatnangakasumpongnangakataasnangakatakas
nangakatalinangakatanannangakatatangannangakatayo
nangakatayongnangakatigilnangakatulognangakaupo
nangakaupongnangakiapidnangakikiapidnangakikinig
nangakikipagawaynangakikipagtuosnangakikipamayannangakikita
nangakilalanangakilosnangakinignangakipagbaka
nangakipagdigmanangakipagpulongnangakipamayannangakita
nangakitangnangakonangakublinangakukubli
nangakukulongnangalabinangalagaynangalalabi
nangalalalangnangalatnangalaynangaligaw
nangaligkignangaligtasnangalikhanangaliligaw
nangaliligtasnangalilinisnangalilipolnangalilito

1-20Prev2122232425262728Next


Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .