English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: gainful

Probably related with:
English Tagalog
gainful
ng kapakipakinabang na;

May be synonymous with:
English English
gainful; paid; paying
yielding a fair profit

May related with:
English Tagalog
gain
tubo; pakinabang;
gain
pakinabang; nakatatanggap; makahikayat; na pakinabang; mga pakinabang; makamtan; bumibigat; tubo; kapakinabangan; halaga;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .