English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: came

Probably related with:
English Tagalog
came
dumating; naparoon; ay dumating; nagsiparoon; ay naparoon; nagsidating; nagsilapit; ay nagsiparoon; lumapit; naparito; dumating na; naparoon ang; ay nagsidating; ay nagsilapit; ay dumating na; dumating ang; ay; nagsidating na; nangyari; naparoon na; nagsirating; ay lumapit; nagsilapit na; ang nagsidating; napasa; ay naparito; ay nagsirating; nagsipasok; nagsidating ang; nagsiparito; nangagsidalo; ipinaglakad; nagsipagmula; pinanggalingan; ay nanggaling; pumasok; lumapit ang; nagsisiparoon; nagsiparoong; magsidating; nanggaling; pumaroon; naparoong; ay nagsidating na; napariyan; umuwing; na nagsiparito; ay nagsiparoong; nagsipanggaling; dumating sa; dumarating; ay naparoroon; mangakapasok; ay nangagsidating; nagbalik; naparoroon; lumabas; nagsitungo; nagsiparoon nga; ay naparoong; nagbalik na; ay magsiparoon; lumabas na; ay naparoon sa; ay umuwing; ay malakip; ay nagsiparito; ay lumalapit; ang dumarating; ay dumating sa; dumarating ang; ay nagbalik; ay dumarating; nagsilapit sila; pagdating; ay nangagbalik; ay galing; magsiparoon; ay makapangyarihang; umuwi; sila pumasok; ay nanggagaling; ay bumaba; ay nagsiuwi; umabot; ay nagsauli; ay tumugtog; abot; ay nagpakita; nga ay nagsidating; pumarito; yumaon; nang; siya ng; siya; kay;

May related with:
English Tagalog
came
dumating; naparoon; ay dumating; nagsiparoon; ay naparoon; nagsidating; nagsilapit; ay nagsiparoon; lumapit; naparito; dumating na; naparoon ang; ay nagsidating; ay nagsilapit; ay dumating na; dumating ang; ay; nagsidating na; nangyari; naparoon na; nagsirating; ay lumapit; nagsilapit na; ang nagsidating; napasa; ay naparito; ay nagsirating; nagsipasok; nagsidating ang; nagsiparito; nangagsidalo; ipinaglakad; nagsipagmula; pinanggalingan; ay nanggaling; pumasok; lumapit ang; nagsisiparoon; nagsiparoong; magsidating; nanggaling; pumaroon; naparoong; ay nagsidating na; napariyan; umuwing; na nagsiparito; ay nagsiparoong; nagsipanggaling; dumating sa; dumarating; ay naparoroon; mangakapasok; ay nangagsidating; nagbalik; naparoroon; lumabas; nagsitungo; nagsiparoon nga; ay naparoong; nagbalik na; ay magsiparoon; lumabas na; ay naparoon sa; ay umuwing; ay malakip; ay nagsiparito; ay lumalapit; ang dumarating; ay dumating sa; dumarating ang; ay nagbalik; ay dumarating; nagsilapit sila; pagdating; ay nangagbalik; ay galing; magsiparoon; ay makapangyarihang; umuwi; sila pumasok; ay nanggagaling; ay bumaba; ay nagsiuwi; umabot; ay nagsauli; ay tumugtog; abot; ay nagpakita; nga ay nagsidating; pumarito; yumaon; nang; siya ng; siya; kay;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .