English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: cans

Probably related with:
English Tagalog
cans
lata;

May related with:
English Tagalog
can
lata; maari; puwede;
can
puwede; maaaring; pwede; maari; ay maaaring; puwede na; maaari; maaring; ay maaari; na maari; bagang; magagawa; ay puwedeng; lata; ang maaring; maaari bagang; madadala; ay; makahahatol ba; nakikita; kaya; ba; kaya ang; ang; baga; ba ang; baga ang; pangyayari ng; na ang; na ang mga; ang mga; rin; mangyayari; hindi; ito sa; o; ang mga ito; ano ang; kaniyang;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .