English to Tagalog
Search Query: daughters

Probably related with:
English Tagalog
daughters
anak na babae; babae; mga babae; anak; mga anak; sangpu ng babae; na lalake; mga anak na; anak na babaing; lalake; dalaga; dalawang;

May related with:
English Tagalog
daughter
anak; in-law - manugang na babae;
daughter
anak na babae; anak; babae; anak na; anak ng babae; ng anak; na babae; na anak; anak ng; anak na lalaki; na; anak na lalake;

Advertisement

Bookmark This Site