English to Tagalog
Search Query: deliverance

Best translation match:
English Tagalog
deliverance
[dilÝvŠrans] Pagbibigay; pananalaysay; panganganak

Probably related with:
English Tagalog
deliverance
pagtatagumpay; yaong nangakatatanan; kaligtasan; ng pagtatagumpay; pagliligtas; yaong nangakatanan; kaligtasan ay; kagalingan; nalabi;

May be synonymous with:
English English
deliverance; delivery; rescue; saving
recovery or preservation from loss or danger

May related with:
English Tagalog
deliver
hatid; ihatid; dalhin;
deliver
iligtas; iligtas mo; magliligtas; ibibigay; iligtas ng; ibigay; ililigtas; maghabilin; na iligtas; palayain mo; mailigtas; magliligtas sa; iligtas ang; makapagliligtas; na iligtas mo; ibigay mo; iyong iligtas; iligtas ninyo; makaliligtas; ay maghabilin; sinasagip; mailigtas ang; hatid; sagipin mo; makapagligtas; maiwasan; isasauli; ihatid; iniligtas; ang naghulog; itatakuwil; naghulog; laya; isauli mo; papaging layain; tubusin mo; ibinigay; isauli mo sa; ibinigay ng; mo; dalhin; siya ng; iyong; siya;

Advertisement

Bookmark This Site