English to Tagalog
Search Query: designed

Probably related with:
English Tagalog
designed
na nilalayong; naglalayon na; ay naglalayon na; na ginawa;

May be synonymous with:
English English
designed; intentional
done or made or performed with purpose and intent

May related with:
English Tagalog
design
dibuho; disenyo;
design
disenyo; na disenyo; dibuho; layunin; anyo;

Advertisement

Bookmark This Site