English to Tagalog
Search Query: destroyeth

Probably related with:
English Tagalog
destroyeth
ay nagpapahamak; ay nagpapahamak sa; ginigiba; ay sumisira;

May related with:
English Tagalog
destroyeth
ay nagpapahamak; ay nagpapahamak sa; ginigiba; ay sumisira;

Advertisement

Bookmark This Site