English to Tagalog
Search Query: devils

Probably related with:
English Tagalog
devils
mga demonio; demonio; ng mga demonio; demonio ang; sa mga demonio; demonio ang nagsilabas; kambing na lalake;

May related with:
English Tagalog
devil
demonyo;
devil
diablo; demonio; demonyo; siya;

Advertisement

Bookmark This Site