English to Tagalog
Search Query: did

Probably related with:
English Tagalog
did
ginawa; ginawang; ginawa ng; ang ginawa; ba; ay ginawa; ng ginawa; gumawa; ginawa ang; ba ng; ay; ginagawa; gumawa ng; ay gumawa; na ginawa; ay ginawa ng; baga; ang ginagawa; inakalang; nagsigawa; ay gumawa ng; ginagawa ng; ng ginagawa; ng ginagawa ng; binubo; gumawang; ginagawa ay; ay nagsigawa; ay pinapaging; ginawa nila; ginawa nila ang; gumagawa; itinayo; at ginawa; naglagay; isinulat; ang; ang gumanap; sinunod; minagaling; iyon; baga ang; kaniyang ginawa; sinunod ang; bang; ay tila; sinaktan; ay ibinigay; ng dati; nakita; hindi; nakilala ng; ibinigay; binigyan; di; ay hindi; si; sapagka; lamang; ni; nga ito; kaniyang; inyong;

May related with:
English Tagalog
did
ginawa; ginawang; ginawa ng; ang ginawa; ba; ay ginawa; ng ginawa; gumawa; ginawa ang; ba ng; ay; ginagawa; gumawa ng; ay gumawa; na ginawa; ay ginawa ng; baga; ang ginagawa; inakalang; nagsigawa; ay gumawa ng; ginagawa ng; ng ginagawa; ng ginagawa ng; binubo; gumawang; ginagawa ay; ay nagsigawa; ay pinapaging; ginawa nila; ginawa nila ang; gumagawa; itinayo; at ginawa; naglagay; isinulat; ang; ang gumanap; sinunod; minagaling; iyon; baga ang; kaniyang ginawa; sinunod ang; bang; ay tila; sinaktan; ay ibinigay; ng dati; nakita; hindi; nakilala ng; ibinigay; binigyan; di; ay hindi; si; sapagka; lamang; ni; nga ito; kaniyang; inyong;

Advertisement

Bookmark This Site