English to Tagalog
Search Query: does

Probably related with:
English Tagalog
does
nakatira; nakakatulong ba; bang; ba; marunong; ay; naman na;

May related with:
English Tagalog
doe
libay;
doe
libay;

Advertisement

Bookmark This Site