English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: doings

Best translation match:
English Tagalog
doings
[dúingz] Mga kagagawán; mga kilos

Probably related with:
English Tagalog
doings
gawa; mga gawa; gawa man; gawa ay; mga gawain; gawa ay nagsilitaw; gawain; gaya;

May be synonymous with:
English English
doings; behavior; behaviour; conduct
manner of acting or controlling yourself

May related with:
English Tagalog
do
gawin;
do
gawin; gagawin; ginagawa; gawan; magsigawa; gagawa; gagawin ng; gumawa; gawin mo; nagsisigawa; magagawa; magsigawa ng; ng ginagawa; gagawa ng; isagawa; gumawa ng; gawin ng; gagawa na; gawin ang; na gawin; paggawa; marunu; ang gawin; ba; makagagawa; inyong gawin; ipakikialam; na gawin ng; gawin ninyo; huwag; gawing; huwag gagawa; gawan ng; ginagawa ng; baga; gumagawa; na gawan; nagsisigawa ng; gawin mo na; na gawan ng; magagawang; iyong gawin; ay ginagawa; paggawa ng; ipagawa; gagawan; gawin mong; ay gawin; gawan mo; ninyong gawin; inyong gawin ang; gawin mo ang; mong gawin; gagawa ng mga; marunong; ay nagsisigawa; gagawing; ng paggawa; iyong gagawin; magsagawa; gawan mo ng; ang gawan; ang ginagawa; ng paggawa ng; nakagawa; tuparin; gagawin mo; ay gawin mo; ginagawa rin; gawin ninyong; gawan ninyo; ninyo ginagawa; ang gawin ninyo; gumagawa ng; nangagaayuno; ang gumawa; ang inyong gawin; isagawa ninyo; iyong gawin ang; iyong gagawin ang; na gumagawa; alam; tingin; huwag mo; tutuparin mo; magsagawa ng; ninyong gawan; gawin ninyo ang; bang; pagsamba; ang gumawa ng; rin; gawan ninyo ng; naglapat; marunong ba; ang paggawa; ang pagsamba; gumanap; pagtupad; ang; na gumagawa ng; naglapat ng; ginawa; ang paggawa ng; ganyan ba; kalugdan; gumawa ka; maghandog; tumutupad; ay; tutuparin mo ang; huwag ninyong; paraang; gumawa kang; ay gumawa; maghandog ng; gumawa ka ng; baga ang; tuparin mo; gagawa ka; ay gumawa ng; gagawa ka ng; mo; maghandog ng mga; kalagayan; ninyo; trabaho; nagbibigay; inyong; naman; payo; ang ginawa; gayon; iyong; iyong ginawa ang; iyong ginawa; ang mga; man; o; ayon; ng mga;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .