English to Tagalog
Search Query: dost

Probably related with:
English Tagalog
dost
pinawalaang; bang; pa baga; nalalaman; ginagawa; ay; lamang;

May related with:
English Tagalog
dost
pinawalaang; bang; pa baga; nalalaman; ginagawa; ay; lamang;

Advertisement

Bookmark This Site