English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: else

Best translation match:
English Tagalog
else
[els] Sa ibang paraan; kung dilý
else
[els] Iba; pa; sakÔ

Probably related with:
English Tagalog
else
iba; kung dili; nang iba; ibang paraan; ng iba; sa ibang paraan; kung dili ay; ibang; pa; nang iba pa; liban na rito; kung hindi; sa ibang; pa nga; sa ibang paraa; di kaya; ginagawa;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .