English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: feeds

Probably related with:
English Tagalog
feeds
ay katupdan;

May related with:
English Tagalog
feed
pakanin; manginginain; mangagpapastol; pakanin mo; manginginaing; magaliw; pasabsabin; mangagpapasabsab; ipakain; pasasabsabin; magpapakain; pakakanin; pakakanin ng; papanginginainin; papastulin; nagpapakain; nagpapakain ng; magpapakain sa; pinakakain; nagsisisabsab; pinapanginain; pakanin ninyo; pasabsabin ang; na papanginginainin; masubo; ay nagpapakain; nagpapastol; pastor; magpastol ng; pastulin; ay nagpapakain ng; magsisikain; magpastol; pasabsabin ang mga; maging pastor; maging pastor ng; pangalagaan ninyo; naging pastor; magiging pastor; kanilang pastor; magsikain; kanilang pastor ng; alagaan mo; magiging pastor ng;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .