English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: fetched

Probably related with:
English Tagalog
fetched
nagsikuha; makuha; kinuha; kukuha ng; kukuha; nagdala; kinuha nila; kaniyang;

May related with:
English Tagalog
fetch
sunduin; umigib; igibin mo; dalhin; magsikuha; kukunin; dalhin mo; magdadala; magdadala ng; kunin; dalhan mo; na dalhan mo; kumuha; kumuha ng;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .