English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: findings

Probably related with:
English Tagalog
findings
mga natuklasan;

May related with:
English Tagalog
find
tuklis;
find
makakasumpong; makasumpong; masumpungan; masusumpungan; makakasumpong ng; makasumpong ng; nangakakasumpong; mangakakasumpong; masusumpungan ang; mangakasusumpong; tuklis; mangakasumpong; nangakakasumpong ng; mangakasumpong ng; matagpuan; nasumpungan; hanapin; malaman; makasundo; matuklasan; mahanap; tuklasin; paghahanap; makasusumpong ng; masusumpungan mo; mauunawa; humahanap; pagkasumpong ng; makita; nakikita; malalaman; makikita; nakita; rin; kung; ng; kung ang; ang mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .