English to Tagalog
Search Query: had

Probably related with:
English Tagalog
had
tinatangkilik; nagkaroon; may; ay may; ay; nangagkaroon; ay nagkaroon; sana; masabi; masalita; nagkaroon ng; nagdalang; mayroon; ay nagtamo; nangagkaroon ng; naranasan; makawala; nagtaglay ng; ay nagkaroon ng; mayroong; naisip; tinatangkilik ng; makawala ng; mga may; ay mayroong; na mayroon; siyang may; nakakain; ay may mga; na; ay mayroon; nagpapaging; matapos; dala; tinamo; nabuhay; dinalang; ang may; siyang; may naisip; sana sa; kumain; ng; pinapaging; tinititigan ay; ay nagkaanak ng; ay nagkaanak; marami; na may; katulong; mayroon siyang; gustong; nagkaanak ng; na pinaguusapan ay; kung; nga ay; pag-aari; ay siyang; nang; ang; napasa; namang; niyang; nga; yamang; yaon ay may; sa; pa naramdaman; na ang; kaniyang; nila na; hindi;

May related with:
English Tagalog
had
tinatangkilik; nagkaroon; may; ay may; ay; nangagkaroon; ay nagkaroon; sana; masabi; masalita; nagkaroon ng; nagdalang; mayroon; ay nagtamo; nangagkaroon ng; naranasan; makawala; nagtaglay ng; ay nagkaroon ng; mayroong; naisip; tinatangkilik ng; makawala ng; mga may; ay mayroong; na mayroon; siyang may; nakakain; ay may mga; na; ay mayroon; nagpapaging; matapos; dala; tinamo; nabuhay; dinalang; ang may; siyang; may naisip; sana sa; kumain; ng; pinapaging; tinititigan ay; ay nagkaanak ng; ay nagkaanak; marami; na may; katulong; mayroon siyang; gustong; nagkaanak ng; na pinaguusapan ay; kung; nga ay; pag-aari; ay siyang; nang; ang; napasa; namang; niyang; nga; yamang; yaon ay may; sa; pa naramdaman; na ang; kaniyang; nila na; hindi;

Advertisement

Bookmark This Site