English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: handfuls

Probably related with:
English Tagalog
handfuls
dakot; mga dakot; isang dakot; bigkis; ng isang dakot; sagana;

May related with:
English Tagalog
hand
kamay;
hand
kamay; kamay na; kamay ay; kamay ang; ng kamay; na kamay; ang kamay; mga kamay; kamay ng; ang kamay ay; ang mga kamay; pamamahala; banda; kamay ng mga; dangkal ang; dangkal; kapangyarihan; pamamagitan; kanang kamay; kalakhan; lakas; sarili;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .