English to Tagalog
Search Query: handfuls

Probably related with:
English Tagalog
handfuls
dakot; mga dakot; isang dakot; bigkis; ng isang dakot; sagana;

May related with:
English Tagalog
hand
kamay;
hand
kamay; kamay na; kamay ay; kamay ang; ng kamay; na kamay; ang kamay; mga kamay; kamay ng; ang kamay ay; ang mga kamay; pamamahala; banda; kamay ng mga; dangkal ang; dangkal; kapangyarihan; pamamagitan; kanang kamay; kalakhan; lakas; sarili;

Advertisement

Bookmark This Site