English to Tagalog
Search Query: has

Probably related with:
English Tagalog
has
ay may; mayroong; may; ay; ay may mga; ay may karapatang; na may; dahil; na;

May related with:
English Tagalog
ha
hypothetically;
ha
hypothetically;

Advertisement

Bookmark This Site