English to Tagalog
Search Query: hasting

Probably related with:
English Tagalog
hasting
nagmamadaling nagsasagawa; nagmamadaling nagsasagawa ng;

May related with:
English Tagalog
hast
mo; diyang; tinatangkilik; ay; ikaw; mayroon; iyong; ikaw ay; ka; inihanda; ay mayroon; ang; ka ng; iyo; ang iyong; may; ang may; ay nagsalita ng; ay nagsalita; nasa iyo;

Advertisement

Bookmark This Site