English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: hath

Probably related with:
English Tagalog
hath
ay; may; tinatangkilik; mayroon; may ay; ay may; mayroong; inaari; ang; ang may; ng; tinatangkilik ng; mayroon ang; kinulong ng; ang may mga; tinatamo ng; mayroong mga; namang; ng may; ang sa; ay mayroong; pumuno ng; inaalihan; ba; ay nagbuhos; nagtataglay; ay mayroon; ay siyang; may mga; kinaroroonan; siyang; baga; ang walang; binuhay siyang; kaniyang kinayaring; inaalihan ng; ay kinaroroonan ng; ang siyang; walang; napakita ang; nagtamo ng; gumawa ng; wala; rin; na ba ang; ay walang; ang siyang nagbigay; ba ang; ay napakita ang; magkaroon; ng mga; pag-aari; kaniyang; ang mga; magkaroon ng; magkakaroon ng; niya; sa inyo na; sa inyo;

May related with:
English Tagalog
hath
ay; may; tinatangkilik; mayroon; may ay; ay may; mayroong; inaari; ang; ang may; ng; tinatangkilik ng; mayroon ang; kinulong ng; ang may mga; tinatamo ng; mayroong mga; namang; ng may; ang sa; ay mayroong; pumuno ng; inaalihan; ba; ay nagbuhos; nagtataglay; ay mayroon; ay siyang; may mga; kinaroroonan; siyang; baga; ang walang; binuhay siyang; kaniyang kinayaring; inaalihan ng; ay kinaroroonan ng; ang siyang; walang; napakita ang; nagtamo ng; gumawa ng; wala; rin; na ba ang; ay walang; ang siyang nagbigay; ba ang; ay napakita ang; magkaroon; ng mga; pag-aari; kaniyang; ang mga; magkaroon ng; magkakaroon ng; niya; sa inyo na; sa inyo;

Advertisement

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .