English to Tagalog
Search Query: hath

Probably related with:
English Tagalog
hath
ay; may; tinatangkilik; mayroon; may ay; ay may; mayroong; inaari; ang; ang may; ng; tinatangkilik ng; mayroon ang; kinulong ng; ang may mga; tinatamo ng; mayroong mga; namang; ng may; ang sa; ay mayroong; pumuno ng; inaalihan; ba; ay nagbuhos; nagtataglay; ay mayroon; ay siyang; may mga; kinaroroonan; siyang; baga; ang walang; binuhay siyang; kaniyang kinayaring; inaalihan ng; ay kinaroroonan ng; ang siyang; walang; napakita ang; nagtamo ng; gumawa ng; wala; rin; na ba ang; ay walang; ang siyang nagbigay; ba ang; ay napakita ang; magkaroon; ng mga; pag-aari; kaniyang; ang mga; magkaroon ng; magkakaroon ng; niya; sa inyo na; sa inyo;

May related with:
English Tagalog
hath
ay; may; tinatangkilik; mayroon; may ay; ay may; mayroong; inaari; ang; ang may; ng; tinatangkilik ng; mayroon ang; kinulong ng; ang may mga; tinatamo ng; mayroong mga; namang; ng may; ang sa; ay mayroong; pumuno ng; inaalihan; ba; ay nagbuhos; nagtataglay; ay mayroon; ay siyang; may mga; kinaroroonan; siyang; baga; ang walang; binuhay siyang; kaniyang kinayaring; inaalihan ng; ay kinaroroonan ng; ang siyang; walang; napakita ang; nagtamo ng; gumawa ng; wala; rin; na ba ang; ay walang; ang siyang nagbigay; ba ang; ay napakita ang; magkaroon; ng mga; pag-aari; kaniyang; ang mga; magkaroon ng; magkakaroon ng; niya; sa inyo na; sa inyo;

Advertisement

Bookmark This Site