English to Tagalog
Search Query: hearkened

Probably related with:
English Tagalog
hearkened
dininig; nangakinig; nakinig; dininig ng; dininig ang; pinakinggan; ay nakinig; nakinig man; nakikinig; ay nakikinig;

May related with:
English Tagalog
hearken
makikinig; dinggin; ninyong dinggin; mangakikinig; mangakinig; mangakinig na; didinig; dinggin ninyo; dinggin mo; inyong dinggin; nakakarinig; nakinig; makinig; inyong pakinggan; dininig; iyong dinggin; pagdinig; kayong mangakinig; makinig ka; nangakikinig; mangakinig kayo; ang pagdinig; iyong pakinggan; nangakikinig ng; pakinggan ninyo; pakinggan mo; makinig muna; pakinggan mo ang; ay nangakikinig; makinig kayo; nakikinig; pakikinig; ay nangakikinig ng; ay nakikinig;

Advertisement

Bookmark This Site