English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: him

Best translation match:
English Tagalog
him
[jim] Sa kanya (lalake)

Probably related with:
English Tagalog
him
kaniya; siya; niya; kaniya ng; sa kaniya; kaniya ang; siya ng; kaniya na; niya siya; kanya; siya na; sa kaniya ng; kaniya ay; na siya; kaniya ng mga; siyang; niya ng; siya ang; kaniya sa; siya niya; niya na; sa kaniya ang; ng sa kaniya; niya ay; kaniya na siya; niya siya ng; na niya; niya ang; ang sa kaniya; nila siya; ay siya; sa kanya; niya siya na; siya ng mga; mo siya; siya sa; kaniya ang mga; niya ng mga; niya sa; siya nila; siya doon; sa kaniya na; doon; kawasa; niyang; niyaong; ebed-melec; kaniyang; mo siyang; nagugulumihanan; nagpakawala; siya ng dios; siya nga; siya rito; matalinong; nga niya; nila; pumatay; samson; kanila; patayin; lot; kumuha; nito; kabutihan; ang kaniyang; jesus; nawala; rito; na kaniyang; niyaon; sa kaniyang; alam; jose; ama; datapuwa; bawa; sabihin; sa kanila; bata; kaniyang harapan; silang; dios; may-ari niyaon; kaniyang mukha; ng kaniyang mukha; tao; ng dios; lalake; ito; mga tao; ng mga tao; hari;

May related with:
English Tagalog
him
kaniya; siya; niya; kaniya ng; sa kaniya; kaniya ang; siya ng; kaniya na; niya siya; kanya; siya na; sa kaniya ng; kaniya ay; na siya; kaniya ng mga; siyang; niya ng; siya ang; kaniya sa; siya niya; niya na; sa kaniya ang; ng sa kaniya; niya ay; kaniya na siya; niya siya ng; na niya; niya ang; ang sa kaniya; nila siya; ay siya; sa kanya; niya siya na; siya ng mga; mo siya; siya sa; kaniya ang mga; niya ng mga; niya sa; siya nila; siya doon; sa kaniya na; doon; kawasa; niyang; niyaong; ebed-melec; kaniyang; mo siyang; nagugulumihanan; nagpakawala; siya ng dios; siya nga; siya rito; matalinong; nga niya; nila; pumatay; samson; kanila; patayin; lot; kumuha; nito; kabutihan; ang kaniyang; jesus; nawala; rito; na kaniyang; niyaon; sa kaniyang; alam; jose; ama; datapuwa; bawa; sabihin; sa kanila; bata; kaniyang harapan; silang; dios; may-ari niyaon; kaniyang mukha; ng kaniyang mukha; tao; ng dios; lalake; ito; mga tao; ng mga tao; hari;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .