English to Tagalog
Search Query: hinders

Probably related with:
English Tagalog
hinders
pumipigil; pumipigil sa;

May related with:
English Tagalog
hinder
hadlangan; abalahin;
hinder
nakahahadlang; pinakahuling; gumambala; abalahin; gumambala sa; hadlangan; manggulo; kalunuran; tiyan;

Advertisement

Bookmark This Site