English to Tagalog
Search Query: holding

Probably related with:
English Tagalog
holding
nangangapit; paghawak; hawak; na iniingatan; na ingatan;

May be synonymous with:
English English
holding; keeping; retention
the act of retaining something
holding; belongings; property
something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone

May related with:
English Tagalog
hold
hawakan; hawak; taban;
hold
tumatangan; humawak; pipigilang; katibayan; hawakan; hahawak; ingatang; pumigil; nagsisihawak; nagsisihawak na; humahawak; nakahuli; hahawak sa; taban; ang humahawak; hawak; tatahimik; hinawakan; magdiwang; nagsisihawak ng; ay nagsisihawak; ay humahawak; tumatabon; alalayan; nagiingat; ay nagsisihawak ng; moog; pigilan; kapitan; ganapin; kinikilala; hindi; ito;

Advertisement

Bookmark This Site